Hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu công bố hợp quy 
( 19/01/2007 3:41 CH  )
 
 

 

 

1. Trường hợp đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy:

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-BTTTT.

Hồ sơ bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);

b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

            c) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp còn hiệu lực.

           d) Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy.

2. Trường hợp đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy:

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” ban hành kèm theo thông tư số 31/2011/TT-BTTTT.

Hồ sơ bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);

b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

c) Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT và được cấp trong vòng hai (02) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất

d) Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy.

 

 

 

 
 
 

CỤC VIỄN THÔNG
Tòa nhà Cục Viễn thông , Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)39436608 - (84-4) 37820990
Fax : (84-4)39436607 - (84-4)37820998
Website: www.vnta.gov.vn ;  Email:vnta@mic.gov.vn