Thông tin liên hệ 
( 21/12/2011 2:03 SA  )
 
 

Thông tin liên hệ 

     1. Trung tâm Đo lường (VILAS 103):

  • Địa chỉ: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 3782 0990
  • Fax: 04. 3782 0997

     2. Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VILAS 197):

 • Địa chỉ: 60 Tân Canh, Phường1 , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08. 39919066 ÷39919069, máy lẻ 109
 • Fax: (08) 39919065

     3. Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3:

 •  Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng
 •  Điện thoại: 0511. 3897 889
 •  Fax: 0511. 3843 007

 

 

 
 
 

CỤC VIỄN THÔNG
Tòa nhà Cục Viễn thông , Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)39436608 - (84-4) 37820990
Fax : (84-4)39436607 - (84-4)37820998
Website: www.vnta.gov.vn ;  Email:vnta@mic.gov.vn